МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ

монтаж на мебелиПрепоръчително, ако не и задължително, мебелите да се монтират от специалист с опит в монтажа на корпусна и мека мебел. Фирма Дискрет предлага и услугата монтаж, по цени индивидуално договорени, според случая и специфичността на обекта за монтаж.

Съвети и важни условия за качествени монтажни услуги:

  1. Подсигурен достъп до обекта в уговорена предварително дата и час и осигур електро захранване.
  2. Обекта в който ще се извършват монтажните дейности, трябва да бъде почистен и с приключени строително – монтажни дейности.
  3. Предварително монтирани на спирателни кранове на ВИК изводите.
  4. Да е разпробит отвор в комина или вентилацията за включване на аспиратора.
  5. Осигурени преходници и въздухоотвод, за отворите на аспиратора от страна на клиента, освен в случаите в които, въпросните консумативи се осигуряват от фирма Дискрет, според оферираните крайни цени.
  6. Не осигурена предварително скица за ВИК, ЕЛ и газ инсталация, монтажниците и проектанта, Не носят никаква отговорност за нанесените щети и повреди на същите при монтажа на мебелите.
  7. Монтажната група е снабдена с нужните консумативи и техника, касаеща  качествения монтаж на мебелите в завършен вид.
  8. Ремонтните дейности, по подготовка на стените и инсталациите (ВИК, ЕЛ, ГАЗ) за включване на съответните уреди, Не са предмет на дейност на монтажната група. Подготовката на обекта е предварително действие и е за сметка на клиента по проект одобрен от клиента и фирма Дискрет.
  9. При неправилно свързване на ВИК, ЕЛ и ГАЗ инсталация, която трябва да се извърши от оторизирани лица или фирми, то фирма Дискрет не носи отговорности за дефектите в последствие, както и отпадат гаранционните условия.