Обща информация

Този уеб сайт (наричан diskret.bg) се подкрепя от Мебелна фабрика Дискрет със седалище гр. Ямбол бул. Европа 21, вписано в Регистъра на Националния съдебен регистър, поддържан от Районния съд за град Ямбол. Политиката за поверителност определя правилата: обработването на лични данни на потребителите, използващи портала, съхраняване на информация за потребителите на сървъра на компанията под формата на дневници, съхраняване и достъп до информация за устройствата на потребителите, използващи „бисквитките„, т.нар бисквитки. Онлайн Магазинът за Мебели получава данни от потребителите по следния начин: чрез доброволно предоставена информация по образец (включително формуляр за контакти, уведомяваща служба, формуляр за кандидатстване за работа), чрез запазването на регистрационните файлове на уеб сървъра от компанията, като запазвате „бисквитките“ на устройствата на потребителите. Лични данни, събрани във формуляри за контакт Съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък Регламентът), бихме искали да Ви информираме, че: Контролер на личните ви данни са Мебелна фабрика Дискрет със седалище в гр. Ямбол бул. Европа 21 По въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете с администратора на имейл адрес admin@diskret.bg или писмено на адреса на администратора. Личните данни, предоставени в горепосочения формуляр за контакт, ще бъдат обработени, за да: изпълнение на законния интерес на администратора, което трябва да се разбира като необходимост да се отговори на съобщенията, изпратени до Мебелна фабрика Дискрет (основата за обработка: член 6, параграф 1, буква е) от Регламентът). Вашите лични данни ще бъдат обработени до: отговорете на полученото съобщение и след това във връзка със защитата срещу евентуални искове не по-дълги от 6 години (този срок може да се промени в зависимост от предмета на съобщението). Получателите на вашите лични данни могат да бъдат съответните държавни органи, действащи въз основа на общо приложими закони на куриерски фирми. Освен това данните ви могат да бъдат прехвърляни на лица, които обработват лични данни по искане на администратора, включително Доставчици на IT услуги – когато такива лица обработват данни въз основа на договор с администратора и само в съответствие с инструкциите на администратора. В допълнение, личните данни ще бъдат обработвани от упълномощени служители / сътрудници на администратора. Всяко лице, чиито данни се обработват в ситуации, предвидени от закона, има следните права: правото на достъп до вашите данни и получаване на копие от тях; правото да коригирате (коригирате) данните си; правото да заличава личните данни в ситуация, при която не се извършва обработка на данни, за да се изпълни задължение, произтичащо от законна разпоредба или при упражняване на публична власт; правото да се ограничи обработката на данни, докато отделни разпоредби могат да изключат възможността за упражняване на тези права, правото на прехвърляне на данни; правото на възражение; правото да оттегли съгласието си за обработката на данни, когато оттеглянето на тона има действие преди датата на оттегляне. Имате право да подадете жалба до председателя на Агенцията за защита на личните данни, ако решите, че обработката на вашите лични данни нарушава разпоредбите на GDPR. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо да се отговори на съобщението. Вашите данни няма да бъдат прехвърляни от трети страни или международни организации. Администраторът на данни не използва автоматизирана обработка на данни или профилиране.

Сървърни дневници

Информацията за определени поведения на потребителите на портала се записва под формата на дневници на сървъра на компанията. Събраните по този начин данни се използват само за администриране на портала. Данните, събрани по описания в настоящата глава начин, не позволяват идентифицирането на конкретни лица. Търсеното съдържание се идентифицира посредством URL адреси. Също така е възможно да запазите информация за браузъра на потребителя, IP адреса и датата и часа на влизане.
Бисквитки
Уеб сайтът използва „бисквитки“, които са IT данни, по-специално под формата на текстови файлове, запазени в крайното оборудване на потребителя на портала, с цел да улеснят потребителите да използват за онлайн магазина. „Бисквитките“ се свързват само с браузъра на дадена работна станция, като по този начин се гарантира анонимността на потребителя, използващ онлайн магазина. Файловете с „бисквитки“ съдържат по-специално името на уебсайта, от който идват, времето, в което са съхранени в крайното устройство и уникален номер. Diskret.bg , което поставя бисквитки на устройства на крайни потребители, е Дискрет ЕООД. Използват се „бисквитките„: за статистически цели, което позволява на потребителите да разберат методите за използване на онлайн магазина, с цел приспособяване на портала към предпочитанията на потребителя, по-специално подходящото му показване, по избор, за да се запази настоящата в сесията на потребителя, така че той да не трябва да упълномощава във всяка страница. Повечето браузъри по подразбиране приемат бисквитки. Потребителите на портала обаче могат по всяко време да деактивират „бисквитките“ или да създадат уеб браузър по такъв начин, че да информират за всеки опит за изпращане на „бисквитки“. Подробна информация за използването на „бисквитки“ можете да намерите в настройките на вашия браузър. Компанията информира, че ограниченията при използването на „бисквитки“ могат да ограничат функционалността на онлайн магазина за мебели и в крайни случаи да предотвратят напълно използването му. Бисквитките могат да се използват и от партньори, които си сътрудничат с фирмата.